•Diplomirala u januaru 2016.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

•Priznanje za najboljeg studenta za akademsku 2011. i 2012. godinu

•Volontirala u Prvom osnovnom sudu